Wijkgenoten

def.printscreen Wijkgenoten homepage.jpg

Wijkgenoten Veldhoven uitgekozen als 1 van 25 initiatieven in Nederland......

Deze week bestaat Wijkgenoten Veldhoven drie jaar.
Een uniek initiatief waarbij honderden contactmomenten voor kwetsbaren werden gecreëerd. Velen konden daarbij worden voorzien van een nieuw sociaal netwerk. Dat waren veelal burgers met een WMO indicatie, die zelf een 1e stap naar de hulpverlening niet konden maken.

De specifieke werkwijze van Wijkgenoten blijft ongewijzigd en er zijn mooie ontwikkelingen in gang gezet.

Doe jij ook mee aan de burendag?

Doe jij ook mee aan de burendag?

Het is weer bijna zover: Burendag komt er aan. Vorig jaar deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen mee! Samen vierden zij feest, knapten zij hun buurt op of ondernamen andere activiteiten die buurtgenoten nader tot elkaar brachten. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het Oranje Fonds stelt voor elk goed idee tot € 500 beschikbaar om het uit te voeren op Burendag.

Bijdrage

Subsidie voor straat- en buurtactiviteiten

Subsidie voor straat- en buurtactiviteiten

Veldhovenaren kunnen ook in 2014 weer een gemeentelijke subsidie van 213 euro aanvragen voor het organiseren van een straat- of buurtactiviteit. Doel van deze gemeentelijke bijdrage is de ontmoeting in straat en buurt te stimuleren. Subsidieaanvragen moeten passen binnen de maatschappelijke participatiegedachte ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij’.

d'Ekker in oorlogstijd

Vorig jaar had Ton van den Hurk een artikeltje geplaatst in Wijkblad d'Ekker over een neergestort verkenningsvliegtuig nabij De Oude Kerkhof, waar heel interessante reacties op zijn gekomen.

In het kader van het 70 jaar bevrijd zijn gaan zij nu een boek uitbrengen wat er zich in Veldhoven Dorp, waar de wijk den Ekker toen ook gedeeltelijk onder viel, zich allemaal heeft afgespeeld.

VELDHOVEN-DORP IN OORLOGSTIJD

de 1000ste rit van Veldhopper

duizendse rit Veldhopper.jpg

Deze week hebben we op een feestelijk manier de 1000ste rit van Veldhopper, de vervoersdienst op maat van SWOVE, binnen gehaald.
De chauffeur Nico Peijnenborgh was op pad met twee dames tegelijk, zij waren blij verrast met de ludieke ontvangst. Een groep andere Veldhopper vrijwilligers stond te wachten met een kleurrijke ‘1000-RIT’ slinger.

NOODKREET Liederentafel Sentrum '70

SAM_1993.jpg

MOET DE LIEDERENTAFEL BIJ SENTRUM’70 GAAN STOPPEN?

De Liederentafel bij Sentrum’70 staat op een punt te moeten stoppen, omdat er te weinig aanmeldingen zijn.

In alle 6 jaar is de opkomst , dat deze is opgezet in de wijk d’Ekker, nog nooit zo laag geweest dan in de afgelopen maanden.

In tegenstelling tot Zeelst en Veldhoven dorp, die bestaan uit meer dan 80 personen, zijn er groepen van liederentafels ,
waar u op de wachtlijst geplaatst moet worden.

De Liederentafel bij Sentrum’70 is 6 jaar geleden opgezet door Sjan en Frans Peters met 40 tot 50 mensen uit de wijk,

Ook voor d'Ekkernaren: Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven

Rouw-ontmoetingsgroep Veldhoven

Een veilige plaats waar lotgenoten elkaar onder begeleiding kunnen ontmoeten en over hun verlies kunnen praten. Wat doet het gemis met je? Hoe kun je er voor jezelf het beste mee omgaan?

De groep die uit vijf tot zeven mannen en vrouwen bestaat, komt tien middagen bij elkaar in de Maartenskerk in Veldhoven.

De bijeenkomsten hebben alle een eigen thema gekregen dat met het rouwproces te maken heeft, waardoor er meer inzicht kan ontstaan in dat wat gevoeld en beleefd wordt.

Jeu de Boules in Don Boscostraat

Jeu de Boules d'Ekker1.jpg

Op vrijdagochtend om 10.00u wordt een Jeu de Boulesballetje geworpen...

Gaat u maar eens kijken!

Wilt u subsidie bij een straatbbq? Lees onderstaand artikel!

Subsidie buurtactiviteit.jpg

Wilt u subsidie bij een straatbbq?
Lees onderstaand artikel!

HELP de mantelzorger

bed vtz.jpg

Zo maar van de ene dag op de andere

Inhoud syndiceren