Wijkinformatie

bron: wijkatlas 2010 / www.veldhoven.nl

Doel Wijkatlas
De Wijkatlas 2010 geeft actuele informatie over de bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, sociale situatie, leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Veldhoven. Het rapport biedt inzicht in de huidige situatie en ontwikkelingen in de wijken van Veldhoven en de totale gemeente. Per wijk is aangegeven hoe de inwoner zijn leefomgeving ervaart en welke onderdelen in de toekomst extra aandacht nodig hebben. De cijfers zijn voornamelijk vergeleken met de cijfers uit 2008. Met behulp van de Wijkatlas is het mogelijk de wijken onderling te vergelijken en per wijk de sterke en zwakke punten te achterhalen.

Resultaten
Uit de enquête blijkt dat inwoners het wonen in Veldhoven als goed ervaren. De waardering die bewoners voor hun wijk geven,varieert van een 7,9 in Oerle tot een 6,7 in Zonderwijk. Het gemiddelde van alle wijken komt uit op een 7,5. Gekeken naar de algemene evaluatie van de wijk (prettig wonen) komt de score voor geheel Veldhoven uit op een gemiddelde van 7,6. Gemiddeld 74% van de wijkbewoners voelt zich verantwoordelijk voor de bevordering van de leefbaarheid in de wijk. Daarbij is 56% daadwerkelijk bereid een bijdrage te leveren aan de woonomgeving. Dit percentage is 2% hoger dan in 2008.

Tevredenheid
Op zich stemmen de resultaten van de bewonersenquête tot tevredenheid. Dit wil echter niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn. In sommige wijken is wel degelijk kritiek op verschillende leefbaarheidsaspecten. Zo zien we in Zonderwijk dat de waardering over de hele linie (nog) niet tot tevredenheid stemt. Ook de wijk d’Ekker scoort op een aantal punten minder hoog vergeleken met andere wijken. Voor het eerst zijn in de wijkatlas vier kaarten opgenomen waarin de diverse voorzieningen per thema zijn weergegeven.

Verbeterpunten
De gemeente is positief gestemd over de resultaten van de bewonersenquête, maar blijft kritisch. Dit omdat verschillende zaken kunnen worden verbeterd. Wat betreft deze verbeterpunten is de wijkatlas een belangrijke informatiebron. Zowel de gemeente, professionele partners, wijkbeheer als wijkplatforms gebruiken deze informatie om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren.

Bekijk de wijkatlas 2010 op:

Wijkatlas2010