Literatuur over d'Ekker

BOEKEN d’Ekker

Allemaal te leen bij de bibliotheek ( http://www.bibliotheekveldhoven.nl/)

VELDHOVEN
Historische spiegeling
Jacques Bijnen
90-75783-04-3
1998
Biebnummer: 393 0219 771
...........................................................................................................................................
Kerkgeschiedenis
1994
De oude kerkhof in d ‘Ekker te Veldhoven
Bijnen J.F.C.M

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven
Biebnummer: 393 0149 534
...........................................................................................................................................
25 jaar d’Ekker Veldhoven: 1952-1977
Biebnummer: 393 0253555

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven
Geschiedenis algemeen
...........................................................................................................................................
d’Ekker en de tijd voor de verbouwing
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven

AMJG van Run
Biebnummer: 393 0253744

...........................................................................................................................................

Th P. Geurts

Memoriaal van de parochie van St Jozef Veldhoven, bij gelegenheid van haar 25 jarig bestaan, 1975
19 oktober 1982

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven

Bieb nummer: 393 0254413