Leges gaan komende vier jaar omhoog

bron : ED.NL woensdag 21 december 2011

De tarieven voor het aanvragen van veel vergunningen in Veldhoven gaan de komende vier jaar flink omhoog.

Wie bijvoorbeeld volgend jaar in Veldhoven wil trouwen betaalt voor een doordeweekse plechtigheid geen 246, maar 300 euro. De verhoging op zaterdag is iets groter: van 438 naar 500 euro.

De legesverhoging wordt echter over een langere periode uitgesmeerd dan waar het college voorstander van was. Dat bleek dinsdagavond tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar.

In juli besloot de gemeenteraad al unaniem dat de leges honderd procent kostendekkend moeten zijn. Dit betekent wel dat Veldhoven van een van de goedkoopste gemeenten ineens in het rijtje met duurste gemeenten komt te staan.

Veel raadsleden hadden dat begin juli nog niet in de gaten. Diverse raadsleden gaven die fout ook toe.

Om de verhoging zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, kwamen coalitiepartijen VSA en CDA ieder met een eigen wijzigingsvoorstel. VSA wilde de verhoging over vier jaar uitspreiden omdat dan onder meer de economische ontwikkelingen wellicht beter zijn in 2015.

Gevolg van dit besluit is dat in 2012 en 2013 een tekort op de begroting ontstaat van respectievelijk 627.000 en 233.000 euro. Dat bedrag wordt echter in de twee jaar daarna terugverdiend door de ophoging van de leges.