Donderdag 12 maart 2015 Vergadering WijkPlatform d'Ekker

Wijkplatform d'Ekker

VERGADER DATA 2015

12 maart 2015

TIJD / PLAATS = 19.30 uur, wijkgebouw Sentrum '70 aan de Handwijzer 34

U bent van harte welkom!
Het wijkplatform is de vertegenwoordiging van de wijk en houdt zich bezig met algemene zaken en vraagstukken die zich voordoen in de wijk. Het wijkplatform wil graag meer bewoners betrekken bij deze zaken. Daarom zijn we op zoek naar wijkbewoners die een paar uurtjes per maand tijd hebben om zich in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid in onze eigen wijk, buurt of straat. Naast wijkbewoners zitten ook vertegenwoordigers van de gemeente Veldhoven, woningbouwverenigingen (Thuis en Woonbedrijf), politie en welzijnswerk (stichting Stimulans) aan de overlegtafel van het wijkplatform.
Hebt u vragen of ziet u iets in uw straat of buurt dat beter kan of anders moet? Laat het ons weten, misschien kunnen we er SAMEN iets aan veranderen. Voor een goed idee of een straat-, buurt- of wijkactiviteit staat het wijkplatform altijd open.

Wijk d’Ekker
Zoals u weet, wordt de wijk d’Ekker begrensd door de volgende wegen: Heemweg/Bossebaan, Sterrenlaan, Europalaan/Kerkakkerstraat en Merefeltstraat/Pietershoek. De wijk dateert uit de jaren 50 en 60.

Noord-Zuid-As
De Burgemeester van Hoofflaan loopt dwars door de wijk. Deze doorgaande weg is een belangrijke verbinding met andere delen van Veldhoven en ligt op de Noord-Zuid-As. Mede de aanwezigheid van winkels en voorzieningen op deze verbindingsas zorgen voor voldoende levendigheid. Tegenover het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan, tussen de Zoestraat en Lange Kruisweg ter hoogte van de voormalige oude LTS, is nieuwbouw tot stand gekomen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:

Dhr. W. van Lent
tel. (040) 25 33 684