Ook in 2013 Rijkssubsidie voor zonnepanelen

Bron : veldhoven.nl 18-12-2012
Ook in 2013 stelt het Rijk subsidie beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen (zon-PV) door particulieren. Vanaf april 2013 kunnen ook bedrijven subsidie aanvragen.
Sinds 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie van het Rijk krijgen als ze zonnepanelen (zon-PV) aanschaffen. Het ministerie van Economische Zaken heeft op basis van deze regeling in totaal 22 miljoen euro uitgekeerd. De subsidieregeling is nu verlengd, ook voor het jaar 2013 is er budget beschikbaar.

Vergoeding
Het subsidiebedrag is 15% van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal zoals panelen en omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de installatie groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. U kunt maximaal 650 euro subsidie krijgen.

Digitaal aanvragen
U kunt digitaal subsidie aanvragen (met DigiD) via het elektronische loket van www.AgentschapNL.nl. Verder is het belangrijk dat u digitaal een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen meestuurt.

Subsidie voor bedrijven
Ook bedrijven die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie kunnen in 2013 subsidie aanvragen. Voor 2013 is landelijk 3 miljard euro beschikbaar. Vanaf 4 april 2013 kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor de stimuleringsregeling duurzame energie via AgentschapNL. Meer informatie hierover vindt u op www.agentschapNL.nl > programmas-regelingen > Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).