d'Ekker in oorlogstijd

Vorig jaar had Ton van den Hurk een artikeltje geplaatst in Wijkblad d'Ekker over een neergestort verkenningsvliegtuig nabij De Oude Kerkhof, waar heel interessante reacties op zijn gekomen.

In het kader van het 70 jaar bevrijd zijn gaan zij nu een boek uitbrengen wat er zich in Veldhoven Dorp, waar de wijk den Ekker toen ook gedeeltelijk onder viel, zich allemaal heeft afgespeeld.

VELDHOVEN-DORP IN OORLOGSTIJD

Na het succes van de Jan Segerstentoonstelling afgelopen november, heeft het COMITÉ MÉÉR VELDHOVEN het initiatief genomen om in het kader van het 70-jarig bevrijdingsfeest aandacht te besteden aan de oorlog in Veldhoven-dorp. Dat zal gebeuren door een lezing en een tentoonstelling in dorpshuis D’n Bond in het weekend van 12-14 september 2014. Daarnaast verschijnt er een boek over de oorlogsgebeurtenissen in Veldhoven-dorp: ‘Veldhoven-dorp in oorlogstijd’. Enerzijds wordt daarin het verloop van de oorlog in Veldhoven-dorp beschreven, anderzijds vertellen dorpsgenoten hun oorlogsherinneringen.

Programma in dorpshuis D’n Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven

Vrijdag 12 september
19:30 uur Oorlogsgebeurtenissen in Veldhoven-dorp, lezingen van Cees van der Leeuw en Frits Janssen.
21:00 uur Uitreiken eerste exemplaar ‘Veldhoven-dorp in Oorlogstijd’
Opening tentoonstelling Oorlogsherinneringen ’40 – ’45.
Op vrijdagavond staan bij D’n Bond legervoertuigen van Gerard van der Sangen opgesteld.

Zaterdag 13 september
13:00 – 18:00 Tentoonstelling Oorlogsherinneringen ’40 – ’45

Zondag 14 september
13:00 – 18:00 Tentoonstelling Oorlogsherinneringen ’40 – ’45

De toegang is gratis.

Hebt u nog spullen voor de tentoonstelling, neem dan a.u.b. contact op met één van de commissieleden.

Bestellen van het boek ‘Veldhoven-dorp in oorlogstijd’

‘Veldhoven-dorp in oorlogstijd’ telt 120 bladzijden en verschijnt op 12 september a.s.. De prijs van het boek is € 12,50, maar kan bij voorinschrijving tot 15 augustus a.s. voor € 10,00 worden besteld. Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en in beperkte oplage gedrukt, dus als u van een exemplaar verzekerd wilt zijn, is het raadzaam om het nu te bestellen. Dat kan op twee manieren:
• U maakt € 10,00 per boek over naar rekeningnummer NL45 RBRB 0898067030 tnv Van den Hurk/Schats, Veldhoven.
In dat geval dient u het boek af te halen tijdens de openingsuren van de tentoonstelling Oorlogsherinneringen ’40 – ’45 (zie programma hierboven).
• U maakt € 15,00 (10,00 euro + 5,00 euro verzendkosten) naar rekeningnummer NL45 RBRB 0898067030 tnv Van den Hurk/Schats, Veldhoven, onder vermelding van uw naam en adres. U ontvangt het boek per post in de week na 14 september. Mocht u meerdere exemplaren per post willen bestellen, neem dan i.v.m. de verzendkosten a.u.b. contact op met één van de commissieleden.

De netto-opbrengst komt ten goede aan de Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven en Voedselbank Veldhoven.

Het COMITÉ MÉÉR VELDHOVEN,

Jan van den Boom, tel. 040-2537686
Ton van den Hurk, tel. 040-2535773
Louis Schats, tel. 040-2053276
e-mail: veldhovendorp@gmail.com