Geschiedenis

Bron: Google Maps


Grotere kaart weergeven

Wist u dat... het huis in de Goudenakkerstraat 2 vroeger de pastorie in was gevestigd?

Bron: kerkgeschiedenis, stichting historisch erfgoed Veldhoven

Toen de nieuwe wijk d'Ekker zijn realisering naderde, ging er steeds meer behoefte komen aan een eigen kerk en parochie.

Nieuwe parochie

Deze vraag werd gehonoreerd toen de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr W. Mutsaerts, bij schrijven van
6 september 1956 aan de toenmalige kapelaan van Meerveldhoven, Th. Geurts, opdracht gaf de mogelijkheid te onderzoeken en de wenselijkheid van de oprichting van een nieuwe parochie in de nieuwe wijk te Meerveldhoven-Veldhoven. Reeds in november 1956 vestigde de nieuwe pastoor zich in de wijk op de Goudenakkerstraat 2, dus ongeveer tegenover de plaats waar de noodkerk zou komen. Daar dit huis al snel te klein werd voor het hele pastorale team en de huishoudelijke hulp, werden de panden Burgemeester van Hoofflaan 66 en 68 aangekocht en als pastorie in gebruik genomen.
Er zou zo spoedig mogelijk een eigen kerk moeten komen. In overleg met de diocesaan bouwbureau werd besloten om vast een noodkerk te bouwen. En zo verrees in de zomer van 1957 een nieuwe noodkerk op de hoek Lange Kruisweg - Ceciliastraat. Op 10 oktober werd deze kerk ingezegend en Th. Geurts als pastoor geïnstaleerd door de deken van Veldhoven, mgr. M van de Ven. Tot einde 1962 vonden hier de kerkdiensten plaats en de parochianen vonden het een gezellige kerk.